Καταστατικό Ελληνικού Τμήματος Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών

Tο Νέο Καταστατικό του Ελληνικού Τμήματος/ΙΡΑ όπως  αυτό αποφασίσθηκε με ψηφοφορία των μελών του 30ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΙΡΑ, το οποίο συνήλθε στα Καμένα Βούρλα την 21-6-2014 και του 31ου Πανελληνίου Συνεδρίου το οποίο συνήλθε στο Πόρτο-Καρράς/Χαλκιδικής την 15-5-2015.

Το Καταστατικό τροποποιήθηκε  και  εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 481/2016 από 6-12-2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών και από της ημερομηνίας αυτής ισχύει όπως τροποποιήθηκε τούτο.