ΤΕΑΕΤΔΕΑ

Ανάρτηση φορολογικών βεβαιώσεων και ενημερωτικών στο site του ΤΕΑΕΤΔΕΑΠΛ

Ανάρτηση φορολογικών βεβαιώσεων και ενημερωτικών στο site του ΤΕΑΕΤΔΕΑΠΛ

Σας γνωρίζουμε ότι από 1/4/2016 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ταμείου (www.teaetdea.gr) οι φορολογικές βεβαιώσεις και τα ενημερωτικά δελτία (ετήσια ταμειακή ενημέρωση) που αφορούν τη χρήση 2015. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση :