Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΑΓΑΝΟΣ Ιωάννης
6974931807
jtsaganos@yahoo.gr-mail@ipachalkidiki.gr
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ Δημήτριος
6944.388.93
mail@ipachalkidiki.gr
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ KTENA Xαρίκλεια
6978.904.909

Ktena@ipachalkidiki.gr

Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ  Διονύσιος
6951855455
dionisismav86@gmail.com
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΠΑΣ Βασίλειος
6981880174
GenikosGrammateas@ipachalkidi.gr
ΤΑΜΙΑΣ ΓΟΥΡΓΟΥΝΗ Αικατερίνη
6944128428
Tamias@ipachalkidiki.gr
ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΙΣ  ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ Αντώνιος
6976693732
ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝ ,ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Ευαγγελία
6951855455
ΜΕΛΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Πέτρος
6973986000